Obituaries &
Tributes

619-708-9716 or 888-571-3160 Vietnamese 858-722-2185; Chinese 619-450 3699 Korean 858 634 0852
Immediate Need

Pre-Arrange
Your Funeral

Contact
Us

Site
Search

About An Amazing Life|Help


Giuse Phạm Thơ Kỳ

February 2, 1932 – October 23, 2018

Share this tribute
 Giuse Phạm Thơ Kỳ
Memorial Candles Lit for | SEE ALL
"We are honored to provide this Book of Memories to the family."
— Cali Home Funeral Services

Visitation

When Friday, November 9th, 2018 12:00pm - 8:00pm
Location
St Barbara Catholic Church Santa Ana
Address
730 S. Euclid St
Santa Ana, CA 92704
Additional Information 12:00 PM- 1:00 PM Nghi Thức Phát Tang và Làm Phép Xác- Ban Tang Lễ, Huynh Đoàn Đa Minh 1:00 PM- 2:00 PM Tang Quyến 2:00 PM- 3:00 PM Legio Mariae- Hội Cao Niên Công Giáo 3:00 PM- 4:00 PM Hội Tông Đồ Cầu Nguyện - Huynh Đoàn Thánh Thể 4:00 PM- 5:00 PM Đoàn Liên Minh Thành Tâm - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 5:30 PM- 6:30 PM Thánh Lễ Cộng Đoàn 6:30 PM - 8:00 PM Tang Quyến

Service Information

When
Saturday, November 10th, 2018 10:00am
Officiating
St Barbara Catholic Church
Location
Saint Barbara's Catholic Church
Address
730 Euclid St
Santa Ana, CA 92704

Interment Information

Location
Good Shepherd Cemetery
Address
8301 Talbert Ave
Huntington Beach, CA 92708
Location Information
- Sau Thánh Lễ Linh Cửu được đưa về GOOD SHEPHERD CEMETERY - NGHIÃ TRANG CHÚA CHIÊN LÀNH 8301 TALBERT AVE. HUNTINGTON BEACH, CA 92708 (714) 847-8546
Interment Extra Info
Graveside Service @ 12 PM
Book of Memories - Cali Home Funeral Services
Proudly Serving the Communities of San Diego, Spanish: call 619-847-2096 Chinese: 619-450-3699 Vietnamese 858-722-2185, Korean 858-634-0852 & 619-800-1251 San Diego, Escondido, National City, Vista, La Mesa, San Marcos, El Cajon, Oceanside, Westminster, Garden Grove, Irvine, Tustin, Corona, Lake Elsinore, Temecula, and Murietta
619-708-9716 or 888-571-3160 Vietnamese 858-722-2185; Chinese 619-450 3699 Korean 858 634 0852 Cali Home Funeral Services
4683 Mercury St, FD2057; Contact Tel 619-708-9716 or 888-571-3160
San Diego, CA 92111
Email: info@calihomefunerals.com
Featheringill Mortuary
6322 El Cajon Blvd
San Diego, CA 92105
Email:
CSI
2570 Fortune Way
Vista, 92081
Email:
Sadlleback Chapel Tustin
220 E. Main Street
Tustin, CA
Email:
Cali Home La Paz Mortuary Chapel
240 S. Broadway
Escondido, CA 92026
Email: